Algemene voorwaarden

Al onze offerten en opdrachten zijn overeenkomstig de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau RVOI-2001, gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001. Deze RVOI ligt voor u ter inzage op ons kantoor, desgewenst kan deze ook kosteloos worden verzonden of download de PDF.

PDF bestand